IRC (İnternet Aktarımlı Sohbet)

web üzerinden bağlan: https://irc.anarchyplanet.org/#kutuphane

veya tercih ettiğin IRC istemcisini aşağıda listelenen sunucuya ve bağlantı noktasına yönlendir[1]:

sunucu: irc.anarchyplanet.org

kanal: #kutuphane

port: 6667 (varsayılan), 6697 (SSL), (Tor her ikisinde de çalışıyor)

Tor: i2b23rgkhpfcwyi5v7yyaeyhcarbqxxdm76ommzpno6245aufja5arqd.onion


IRC İle Nasıl Kalıcı Bağlantı Kurarım?

Weechat, Tmux ve Systemd

Weechat IRC istemcisi ve tmux terminal yöneticisini indir:

Debian/Ubuntu:

sudo apt-get install -y weechat tmux

Fedora:

sudo dnf install -y weechat tmux

Weechat'i kullanacağın bir kullanıcı hesabı oluştur:

sudo adduser kullanici

Weechat için tmux systemd[2] servisini oluştur[3]:

User= satırına oluşturduğun kullanıcı adını eklemeyi unutma.

sudo cat > /etc/systemd/system/weechat.service <<EOF
[Unit]
Description=Weechat with tmux

[Service]
User=kullanici
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/bin/tmux -2 new-session -d -s irc /usr/bin/weechat
ExecStop=/usr/bin/tmux kill-session -t irc

[Install]
WantedBy=default.target
EOF

Systemd servisini aktif et ve başlat:

sudo systemctl enable weechat.service
sudo systemctl start weechat.service

Kurulumu Tor ile yapılandırmak istiyorsan TOR ve SSL ile Konfigurasyon adımına atlayabilirsin.


SSL ile Konfigurasyon

Kullacı hesabına giriş yap:

sudo su - kullanici

Weechat oturumunu terminale bağla:

tmux attach -t irc

Bu işlemi otomatikleştirmek istiyorsan yukarıdaki tmux komutunu ~/.bashrc dosyasının sonuna ekleyebilir veya attach.sh isimli çalıştırılabilir bir dosya oluşturup kendisine ekleyebilirsin.

Weechat'i bağladıktan sonra IRC sunucusunu tanımla:

/server add anarchyplanet irc.anarchyplanet.org/6697 -ssl

Anonimliğini tehlikeye atacak ayarları devre dışı bırak[4]:

/set irc.server_default.msg_part ""
/set irc.server_default.msg_quit ""

/set irc.ctcp.clientinfo ""
/set irc.ctcp.finger ""
/set irc.ctcp.source ""
/set irc.ctcp.time ""
/set irc.ctcp.userinfo ""
/set irc.ctcp.version ""
/set irc.ctcp.ping ""

/set weechat.plugin.autoload "*,!xfer"

Arayüzde gözükecek maksimum mesaj sayısını ayarla{1}

/set logger.look.backlog 9999

Nick, kullanıcı ve gerçek adını ekle[5][6]:

/set irc.server.anarchyplanet.nicks "kullanicinicki"
/set irc.server.anarchyplanet.username "kullaniciadi"
/set irc.server.anarchyplanet.realname "Gercek Kullanici"

Anarchy Planet IRC sunucusuna bağlan:

/connect anarchyplanet

Anarchy Planet IRC sunucusunda kaydını oluştur[7]:

/msg nickserv register GucluBirSifre guzel@mailhesabin

Weechat yeniden başlatıldığında otomatik bir şekilde kullanıcı hesabına, belirttiğin sunucuya ve kanallara otomatik bağlanması için yapılandır[8]:

/set irc.server.anarchyplanet.autoconnect on
/set irc.server.anarchyplanet.command "/msg nickserv identify GucluBirSifre"
/set irc.server.anarchyplanet.autojoin "#kutuphane,#library,#matrix,#anarchyplanet"

Tor ve SSL ile Konfigurasyon [9]

Tor'u sistemine indirdiğinden ve çalıştığından emin ol:

# debian/ubuntu
sudo apt-get install -y tor

# fedora
sudo dnf install -y tor

sudo systemctl enable tor.service
sudo systemctl start tor.service
curl --socks5 localhost:9050 --socks5-hostname localhost:9050 -s https://check.torproject.org/api/ip

Kullacı hesabına giriş yap:

sudo su - kullanici

Weechat oturumunu terminale bağla:

tmux attach -t irc

Bu işlemi otomatikleştirmek istiyorsan yukarıdaki tmux komutunu ~/.bashrc dosyasının sonuna ekleyebilir veya attach.sh isimli çalıştırılabilir bir dosya oluşturup kendisine ekleyebilirsin.

Weechat'i bağladıktan sonra IRC sunucusunu Tor ile tanımla:

/proxy add tor socks5 127.0.0.1 9050
/server add anarchyplanettor i2b23rgkhpfcwyi5v7yyaeyhcarbqxxdm76ommzpno6245aufja5arqd.onion/6697 -ssl
/set irc.server.anarchyplanettor.proxy "tor"

Tor için SSL ayarını yapılandır:

/set irc.server.anarchyplanettor.ssl on
/set irc.server.anarchyplanettor.ssl_verify off

Anonimliğini tehlikeye atacak ayarları devre dışı bırak[10]:

/set irc.server_default.msg_part ""
/set irc.server_default.msg_quit ""

/set irc.ctcp.clientinfo ""
/set irc.ctcp.finger ""
/set irc.ctcp.source ""
/set irc.ctcp.time ""
/set irc.ctcp.userinfo ""
/set irc.ctcp.version ""
/set irc.ctcp.ping ""

/set weechat.plugin.autoload "*,!xfer"

Arayüzde gözükecek maksimum mesaj sayısını ayarla{2}

/set logger.look.backlog 9999

Nick, kullanıcı ve gerçek adını ekle[11][12]:

/set irc.server.anarchyplanettor.nicks "kullanicinicki"
/set irc.server.anarchyplanettor.username "kullaniciadi"
/set irc.server.anarchyplanettor.realname "Gercek Kullanici"

Anarchy Planet IRC sunucusuna bağlan:

/connect anarchyplanettor

Anarchy Planet IRC sunucusunda kaydını oluştur[13]:

/msg nickserv register GucluBirSifre guzel@mailhesabin

Weechat yeniden başlatıldığında otomatik bir şekilde kullanıcı hesabına, belirttiğin sunucuya ve kanallara otomatik bağlanması için yapılandır[14]:

/set irc.server.anarchyplanettor.autoconnect on
/set irc.server.anarchyplanettor.command "/msg nickserv identify GucluBirSifre"
/set irc.server.anarchyplanettor.autojoin "#kutuphane,#library,#matrix,#anarchyplanet"

[1] Tor, SSL gibi seçecenekler kullanılabilir.

[2] Systemd kullanmıyorsan programı otomatik başlatacak konfigurasyonu sisteme sağla.

[3] weechat and tmux for remote IRC

[4] Tor Project - WeeChat

[5] What is the difference between the nick, username, and real name in IRC, and what is the password?

[6] WeeChat quick start guide

[7] InternetRelayChat/Registration

[8] WeeChat quick start guide

[9] Tor Project - WeeChat

[10] Tor Project - WeeChat

[11] What is the difference between the nick, username, and real name in IRC, and what is the password?

[12] WeeChat quick start guide

[13] InternetRelayChat/Registration

[14] WeeChat quick start guide

{1} weechat.org/files/doc/stable/weechat_user.en.html#logger_options

{2} weechat.org/files/doc/stable/weechat_user.en.html#logger_options

Son girişler

Loading...