Özet

      Üst bilgiler

      Paragraflar

      Satıriçi öğeler

      Dipnotlar

      İkinci dipnotlar

      Özel bloklar

      Listeler

      Bağlantılar

      Resimler

      Tablolar

      Üstlükte desteklenen komut

Özet

Üst bilgiler

 • * Parça

 • ** Kısım

 • *** Bölüm

 • **** Alt bölüm

 • ***** Alt alt bölüm ya da açıklama öğesi

Lütfen bölümlerden oluşan kısa makaleler için daha üst sevieyeleri (parça ya da kısım) kullanma.

Paragraflar

 • Bir (ya da daha fazla) boş satır yeni paragraf başlatır.

 • 2 ya da daha fazla beyaz boşlukla başlayan bir satır alıntı olur. (Ya da içeri kaydır <quote></quote>)

 • 6 ya da daha fazla beyaz boşlukla başlayan bir satır ortalanır. (Ya da içeri kaydır <center></center>)

 • 20 ya da daha fazla beyaz boşlukla başlayan bir satır sağa hizalanır. (Ya da içeri kaydır <right></right>)


Lütfen dikkat. Etrafına eklenen (paketleyici) etiketler bir satıra tek başlarına yerleştirilmelidir. Etrafına eklenen (paketleyici) etiketler önüne boşlul ortamlarda kullanılamaz (özellikle listelerde kullanamazsın).

 Metin biçimlendirildi

ya da

<quote>
Metin biçimlendirildi
</quote>
      Metin biçimlendirildi

ya da

<center>
Metin biçimlendirildi
</center>
                           Metin biçimlendirildi

ya da

<right>
Metin biçimlendirildi
</right>

Satıriçi öğeler

 • *vurgu* ya da <em>vurgu</em>
  vurgu

 • **güçlü vurgu** ya da <strong>güçlü vurgu</strong>
  güçlü vurgu

 • ***çok güçlü vurgu*** ya da <strong><em>çok güçlü vurgu</em></strong>
  çok güçlü vurgu

 • =kod ve sabit aralıklı= ya da <code>kod ve sabit aralıklı</code>
  kod ve sabit aralıklı

 • <br>
  Satırı sonu zorla. Metnin içinde yeni bir paragrafı işaretlemek için boş satır koyulamayan yerlerde, dipnotlarda ya da üstlüklerde kullanışlı.

 • <sub>alt simge</sub> <sup>üst simge</sup> <del>üstü çizili</del>
  alt simge üst simge, üstü çizili

 • <verbatim>biçimlendirme yapılmaz</verbatim>
  "verbatim" etiketiyle biçimlendirmeleri önleyebilirsin, genelde ihtiyaç olmaz

 • <sc>Küçük büyük harfler</sc>
  Küçük büyük harfler

 • <sf>Sans font</sf>
  Sans font. Bu, yalnızca alternatif bir yazı tipi setine sahip olması gereken oluşturulmuş dosyalar için geçerlidir. Zaten sans yazı tipi kullanılıyorsa, web uygulamasında hiçbir etkisi yoktur.

Dipnotlar

 • Metnin içinde köşeli parantez içinde bir sayı, eğer böyle bir dipnot varsa, o dipnota bir referans oalrak yorumlanır.
  Örnek [1]

 • Satır başında hiç beyaz boşluk olmadan köşeli parantez içinde bir sayı varsa, o satır dipnot olur.
  [1] Örnek

İkinci dipnotlar

Metne dipnotlara ek olarak açıklayıcı notlar (örn. eleştirel basımlar ya da çevirenin notları) eklemek mümkündür. Normal dipnotlar ile aynı şekilde çalışırlar, fakat köşeli parantez yerine süslü parantez kullanırlar. Normal dipnotların içinde ikincil dipnot referansları yerleştirilebilir.

Örnek {1}

{1} Örnek

Özel bloklar

Beyaz boşlukları ve satır sonlarını korumak için paragrafların etrafına bunları ekle <verse></verse> şiir için ya da <example></example> ya da {{{ }}} kod için, sabit aralıklı.

Kaynakçayı hızlıca biçimlendirmek için etrafına bunları ekle <biblio></biblio> . Oyunları hızlıca biçimlendirmek için, bunu kullan <play></play> . Her iki durumda da ters girinti elde edersin.


Lütfen dikkat. Etrafına eklenen (paketleyici) etiketler bir satıra tek başlarına yerleştirilmelidir. Etrafına eklenen (paketleyici) etiketler önüne boşlul ortamlarda kullanılamaz (özellikle listelerde kullanamazsın).

<verse>
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
</verse>


if ($code) {
  run()
}


{{{
if ($code) {
  run()
}
}}}

<biblio>
Dante Alighieri, *Inferno*, 2001

Dante Alighieri, *Purgatorio*, 2001
</biblio>

<play>
**Pol.** Ophelia, walke you heere. Gracious so please ye
We will bestow our selues: Reade on this booke,

**King.** Oh ‘tis true:
How smart a lash that speech doth giue my Conscience?
</play>

Listeler

Bütün liste türleri bir ya da daha fazla beyaz boşlukla başlar.

 - sırasız öne 1
 - sırasız öne 2

 1. sıralı öğe
 1. sıralı öğe

 Terim :: Açıklama öğesi
 Terim :: Açıklama öğesi

Açıklama listelerinde yerim ve açıklamayı ayırmak için çift iki nokta üstüste işareti (::) kullanılır.

Sıralı listeler için önek, ihtiyacın olan liste tipine göre, “1.”, “a.”, “A.”,“i.”, “I.” olabilir.

Bağlantılar

Bağlantıyı tıklanabilir yap: [[https://amusewiki.org][görünen metin]] (açıklamalı) ya da [[https://amusewiki.org]] (açıklamasız).


Metnin bir bölümüne de link verebilirsin. Bu özellik lütfen için elkitabına başvur

Resimler

Resmi yükle ve ismini not al. Dosyaların adı her zaman deiştirilir.

Yüklenen ve kullanılabilir resimler metin önizleme kısmının altında listelenmiştir.

 • Gövdenin içine açıklamasız yerleştir:
  [[resim]]

 • Gövdenin içine bir açıklama ile birlikte yerleştir:
  [[resim][<em>Benim tanımım</em>]]

 • Üstliğe bu satırı kopyalayıp fragman resmi olarak kullan:
  #cover resim

 • Eğer resmi fragman resmi olarak kullanırsan, aynı zamanda PDF'nin ilk sayfasına konur. Aşağıdaki satırı üstbilgiye eklersen resmin genişliğini ayarlayabilirsin. Buradaki değer metin genişliğine orandır. 1 metinle aynı, 0.5 yarısı, vb
  #coverwidth 0.25

Tablolar

Üçlü sütunlar ||| Altlık alanlarını ayır
İkili sütünlar || Üstlük alanlarını ayır
Tek sütünlar  | Gövde alanlarını ayır
|+ Bu resim yazısı +|

Üstlükte desteklenen komut

 • #title Güzel bir başlık
  Dokümanın başlığı. Zorunlu olan tek komut.

 • #author Birinci Yazar ve İkinci Yazar
  metnin yazarı (göründüğü gibi)

 • #SORTauthors Birinci Yazar, İkinci Yazar
  İndexleme için yazarlar. Virgül ya da noktalı virgülle ayrılmış liste. İsteğe bağlı, varsayılan değeri yazar komutudur.

 • #LISTtitle İyi başlık
  Dokümanın sıralama için kullanılacak başlığı. "Bir" gibi önekleri silmek isterseniz kullanışlı. "Bir güzel yazı" başlıklı metin için bunu "Güzel yazı" yapılabilir, ve B yerine G'nin altında listelenir.

 • #subtitle Opsiyonel alt başlık

 • #SORTtopics konu 1, konu 2, konu 3
  Konular. Virgül ya da noktalı virgülle ayrılmış liste.

 • #date 2012
  Orijinal yayın tarihi

 • #notes *İyi bir kitap* ta basıldı, Benim Evim tarafından, 2014'te basıldı
  Ek bilgi (tam tarih, orjinal başlık, çevirmenler, vb).

 • #source 8 Mart 2012'de alındığı adres [[http://url.org]]
  Bu metin nereden geliyor?

 • #lang en
  Dokümanın dil kodu (2 ya da 3 harf).

 • #pubdate 2015-10-10
  Eğer bu satır varsa, (bu sitedeki) yayınlanma tarihini bu tarih olarak ver. Tarih gelecekte de olabilir ve yayını erteler. Bu satır yoksa yayınlanma tarihi işlemin yapıldığı tarih olarak verilir ve her bir düzenlemeden sonra RSS ve özel sayfalara bir yükleme tetiklenir.
  Her zaman bir yayınlanma tarihi verilmesi önerilir. Böylece sistem dosyanın tarihinebağlı kalmaz. Ayrıca, yayınlanma tarihini sadece büyük düzenlemeler olduğunda değiştirmelisin.

 • #DELETED Sebep
  Eğer bu satır varsa ve sebep verilmişse, metin arşivde saklanır ama yayınlanmaz.

 • #notoc 1
  Bu satır varsa içindekileri gösterme.

 • #continuefootnotes 1
  Bütün döküman boyunca sürekli artan dipnot numaralandırması.

 • #centerchapter 1
  Kısım başlıklarını ortala.

 • #centersection 1
  Bölüm başlıklarının hepsini ortala.

 • #ATTACH
  Bu komut dosya adlarının listesini boşluklarla ayırarak istiyor.
  #ATTACH komutunda listelenmeyen PDFler kaydedilecek ama yok sayılacak.
  Gövdede PDF kullanılamaz.
  Site PDF'leri dokümanın sonunda küçük resim olarak gösterecek.

 • #blob 1
  Eğer varsa, üretilen biçimlendirmeleri ve bilgi kutusunu gizle. Metin şekili olmayan, kötü olan ya da dosyaların daha önemli olduğu ekler için mantıklı.

 • #nocoverpage 1
  Eğer bu satır varsa başlık sayfası yaratma, metni ilk sayfadan başlat ve makale tarzında (kısımlar ve parçaların yeni bir sayfa başlatmadığı) bir PDF üret.


Daha fazla detay için (ingilizce) elkitabına bakın

Son girişler

Loading...