Yararlı linkler:

Metin eklerken dikkat etmen gereken kurallar:
 • Kütüphanede formata uymayan metinleri ilk girilen metinler gibi hala düzeltiyoruz ancak kontrol etmek istersen yaklaşık son 200 metin kurallara uymakta. Metin eklerken bunlardan örnek alabilirsin. Kütüphanenin git deposunda 2,500'ü aşan taahhüt var, bu işlerin çoğunlukla düzenlemekle, formata uydurmakla geçtiği anlamına geliyor.

 • Metni eklerken tarih kısmına metnin ilk yayımlandığı tarihi anarşist kütüphanelerde veya başka kaynaklarda[1] bulup onu eklemeye özen gösteriyoruz. Ayrıca çeviri ekliyorsan, çevirinin yapıldığı tarihi değil, yine orjinal metnin tarihini ekliyoruz.

 • Bir çeviri eklerken çevirenin bilgilerini ve metnin aslının kaynağını mutlaka ekliyoruz. Eğer metnin aslı anarşist kütüphane projelerinin[2] herhangi birinde mevcutsa onun linkini eklemeye özen gösteriyoruz.

k-f-kutuphane-formati-1.png
ideal bir metin örneği
 • Metni eklediğimiz zaman orjinale sadık kalıyoruz, eğer dipnot varsa kesinlikle atlanmıyor otomatik tanımlamalar için dipnotlar [x] şeklinde belirtiliyor, ikincil türde dipnotlar için {x} ekleniyor.[3]

k-f-kutuphane-formati-2.png
dipnot eklenmiş bir metin
 • Metne konu eklediğimizde konu bütünlüğünün dışına çıkmamaya dikkat ediyoruz, kütüphanede daha önce ne kullanılmışsa ona bakıyor ve metne uyan konu kategorilerini ekliyoruz. Örnek: eğer bir metin anarşist feminizm ile alakalıysa, feminizm etiketini değil anarşist feminizm etiketini kullanıyoruz, eğer yazı doğrudan feminizm ile alakalıysa veya feminizm ile anarşizmi karşılaştırıyorsa ancak feminizm etiketini kullanabiliyoruz.

 • Düşünürlerin ve yazarların isim yazılışlarını kullanırken İngilizce yazılışlarını kullanıyoruz, Türkçe karakterlendirilmiş biçimlerini değil. Örnek: Diyojen değil Diogenes . Buna başlıklarda ve kategorilerde de dikkat ediyoruz, metnin kendisindeyse orjinal hali neyse o.

 • Metinleri çektiğimiz kaynakların bir listesini tutuyoruz, listeye Arşivlenecek Kaynaklar kısmından erişebilirsin. Eğer yeni bir kaynak bulursan forms.komun.org/kaynak-onerisi adresine gidip formu doldur, inceledikten sonra listeye ekleyeceğiz.

 • Eklenen metinler hep anarşist olacak diye bir kaide yok. Post marksist , feminist , sitüasyonist , post-yapısalcı , otonomist vb. herhangi bir düşüncenin/hareketin yazıları sistemi/otoriteyi/yaşamı/devleti eleştirdiği sürece konu kapsamı tabii genişletilebilir eklenebilir. Fakat ortodoks marksistlerin, otoriter sosyalistlerin yazılarını, anarko kapitalizm ve anarko milliyetçilik gibi saçmalıkları eklemiyoruz. (bkz: metin yayınlama raconu)

 • Amusewiki metin formatına dair iki tane Türkçe el kitabı mevcut, şu adreslerden inceleyebilirsin:

 • Amusewiki metin formatına dair İngilizce ve daha kapsamlı bir el kitabı:

 • Metinleri eklerken format konusunda ayrıca uyarmak istediğimiz bir kaç şey daha var:

  • Metinleri başka kaynaktan kopyala yapıştır yaparken editör yeni satırları bazen <br> tagı ile alabiliyor, metindeki <br> satırlarını temizleyebilirsin çok gerekmiyorsa , zaten yeni satır bırakıldığı zaman paragraf arasında boşluk oluyor.[4]

  • Başlıklarda/kısımlarda <bold> etiketi kullanmıyoruz.

  • Yazar alıntıları/sözleri eklendiği zaman <quote> tagı içine alıp yazar bilgisini de <right> tagı içine alıyoruz.

k-f-kutuphane-formati-3.png
k-f-kutuphane-formati-4.png

 • Başlık hiyerarşilerine çok özen gösteriyoruz/göstermeliyiz. Eğer metin bir kitap değil makaleyse WYSIWYG düzenleyicisinde 4. başlıkla başlatıyoruz, amusewiki format kısmında ise bu *** koduyla yapılıyor. Metin bir kitap ise WYSIWYG düzenleyicisinde 3. başlıkla başlatıyoruz, amusewiki format kısmında ise bu ** koduyla yapılıyor. WYSIWYG düzenleyicisinde 2. başlıklara -amusewiki format kısmında * diye geçer- nadir ihtiyaç duyulur, eğer çok hiyerarşi varsa artık yetmiyorsa o kullanılır. Not: Karışıklıkları önleme adına WYSIWYG düzenleyicisindeki başlıkların numaralandırmasını bir yukarı söyleyeceğiz. 4. başlıksa 3. başlık gibi, çünkü format kısmında bunun karşılığı üç asterisktir: ***

k-f-kutuphane-formati-5.png
k-f-kutuphane-formati-6.png

 • İkincil başlıkla başlatılan metinler listede kitap simgesiyle gözükür. Bir metin çok uzunsa, ancak iç başlıkları yoksa ve listede kitap gibi gözükmesini istiyorsan metin gövdesine başlığı ikincil başlıkla başlatarak kitap gibi gözükmesini sağlayabilirsin.

k-f-kutuphane-formati-7.png
 • Resim eklediğinde 500KB'yi geçmemesine özen göster ayrıca resmin açıklamasını düzgün eklediğinden emin ol. Resimleri ffmpeg gibi araçlarla küçültebilirsin.

 • Eklediğin metin beklemeye alınacak. Son kontrolden geçirdikten sonra yayınlayacağız.

 • Tüm bunlar karışık geldiyse;

  • metin çeviriyse İngilizce aslını belirtme

  • orjinal yayınlama tarihini bulup ekleme

  • dipnotları ekleme

  • kaynak belirtme

  gibi temel işleri yap, kalanını biz halledeceğiz.


Anarchist Libraries (Turkish-Speaking Collective)

[1] www.revoltlib.com, www.anarcho-copy.org/international.html#archives

[2] www.anarchistlibraries.net/libraries

[3] tr.anarchistlibraries.net/special/bicimlendirme-icin-kisayollar#toc5

[4] tr.anarchistlibraries.net/special/bicimlendirme-icin-kisayollar#toc4, amusewiki.org/library/manual#toc6

Son girişler

Loading...