Başlık: Gerçek bir mahallede hayali bir ekmek yoğurmak
Alt başlık: Prosfygika'yı işgal eden topluluk ve kendilerini savunma mücadelesi
Tarih: 07.09.2023
Notlar: Çeviri: Ender Undrar
Çevirenin Notu: Türkçe'ye Yunanca orijinalin İngilizce çevirisi kullanılarak çevrildi.
İngilizce Aslı: Kneading an imaginary bread in a real neighborhood
Yunanca Aslı: Ζυμώνοντας ένα φανταστικό ψωμί σε μια πραγματική γειτονιά

Tempi, Pylos başta olmak üzere son dönemde yaşanan olaylar, kamusal alanların ticarileştirilip park, meydan ve tepelere dönüştürülmesi, yerli ve yabancı örgütlü faşist grupların şiddet içeren saldırıları, 800 avro kadar düşük borçlara dahi ev hacizleri, yangın ve selden korunma önlemlerinin alınmaması nedeniyle yıkım ve can kayıpları, ırkçı katliamlar, Roman olduğunuz için, bilet ödemediğiniz için ya da tekneye geç kaldığınız için ya da sebepsiz yere öldürülmek “çünkü gücüm var ve bu yüzden yapabilirim” sözleri ve diğer pek çok saldırılar, toplumlarımızın şiddeti normalleştiren ve meşrulaştıran organize olma biçiminin şiddet ürettiği konusunda bize hiçbir yanılsama bırakmıyor. Sistemin yapısının tam bir çıkmaza yol açtığını, adaletsizliği arttırdığını, şiddeti tırmandırdığını, toplumun tüm alt katmanlarına acı çektirdiğini ve acıdan başka bir şey yaşatmadığını anlıyoruz. Muazzam, ruhsuz ve yenilemez görünen tüm bunlara yanıt, tek kaygısı seçkin ekonomik sınıflara hizmet etmek ve kâr yapmak olan, bedenlerimizi ve ruhlarımızı "değirmendeki buğday gibi" öğüten bir otorite değil, hayatlarımızın sorumluluğunu ve kararlarını kontrol edebildiğimiz farklı bir örgütlenme biçimi inşa etmektir.

Bu bağlamda Alexandras Bulvarı'ndaki “Prosfygika”da bir umut ve direniş mahallesi ortaya çıktı. Kökeni gelecekten gelen bu mahalle, bir Avrupa metropolünün kalbinde kendi kendini organize eden bir topluluğun mümkün olduğunu gösteriyor ve hiyerarşiler olmadan dayanışma, karşılıklı saygı ve haysiyete dayalı, kolektif karar alma ve ortak sorumluluk içeren bir yaşam vizyonu sunuyor. Bazılarının ütopik bir toplum olarak düşünebileceği şey, halihazırda tamamlanmış ve bitmiş bir şey olarak değil, şu anda devam eden bir süreç olarak ortaya çıkıyor.

Prosfygika'da yaklaşık 27 farklı millet bir arada yaşıyor, farklı diller konuşuyor, farklı dinlere inanıyor veya hiç inanmıyor, farklı kültürlere sahipler ve bu çeşitlilik içerisinde toplantılarını düzenleyip her konuda ortak kararlar almayı başarıyorlar. Ortak amaçlar ve ortak bir bakış açısının yanı sıra günlük sorunların çözümü için tartışıyorlar, anlaşıyorlar ve işbirliği yapıyorlar. Mahalle aynı zamanda birkaç kilometre ötede ya da dünyanın öbür ucunda yaşanan mücadelelere, bu mücadelelerin ortak olduğunun bilincinde olarak, katılıyor.

Topluluğun kendi kendini organize etme şekli, ortaya çıkan gereksinimlere dayanmaktadır. Yani örneğin mahalledeki çocukların ekstra derslere ya da yaratıcı aktivitelere ihtiyacı olduğunda, çocuk merkezi yapısı bu ihtiyaçları karşılamak için devreye giriyor. Gıdaya ihtiyaç olması durumunda lojistik yapısı topluluğun gıdaya erişimini sağlar. Topluluk, varlığının 13 yılı boyunca, tümü bu ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan çeşitli yapılar ve altyapılar geliştirmiştir.

Toplulukta ayrıca önemli olan, ilişkilerin nasıl yapılandırıldığı ve ortaya çıkan sorunların nasıl çözüldüğüdür. Birisi bir sorunla karşılaştığında konuyu meclise getirir ve topluluk üyeleri birlikte bir çözüm üzerinde çalışırlar. Sorunun hemen çözülememesi halinde, daha geniş toplum ve yapılarını kapsayan çalışma grupları oluşturulur. Bu konular kişilerarası ilişkilerden birlikte çalışmaya veya topluluk üyelerinin kolektif günlük yaşamlarında ortaya çıkan zorluklara kadar değişebilir.

Elbette bu tür topluluklar devlete ve yerleşik güçlere tehdit oluşturuyor ve bu farklı dünyanın beşiğini temsil eden Prosfygika'nın sürekli olarak tırmanan tehdit ve baskı altında olmasının nedeni de budur. Panathinaikos Stadı da dahil olmak üzere "Çifte Yenilenme" olarak adlandırılan hazırlıklar nedeniyle Prosfygika artık her zamankinden daha fazla tehlike altındadır. Ekonomik seçkinlerin ve devletlerin şiddeti bariz, kar hırsları amansız ve kentsel dönüşüm ve yeniden kalkınma kisvesi altında arazileri, plajları, parkları, tepeleri, evleri ve kar getirebilecek her şeyi yok ediyorlar. Politikaları suç iken, sözde kazalarla ve çevre tahribatlarıyla bize zarar vermekten çekinmiyorlar. Kâr getirebilecek her şeyi yağmaladıklarını, planlarına direnebilecek her şeye saldırdıklarını görüyoruz; neredeyse tüm işgal edilmiş binalar boşaltıldı. Prosfygika her iki yönü de birleştiriyor: Hem ekonomik sömürüye maruz alan ve hem de bir mücadele merkezi. Bu, tabiri caizse "Çifte Saldırı"dır.

Buna rağmen topluluk şiddetle direniyor ve sürekli gelişmeye ve yeni yapılar yaratmaya devam ediyor. Baskıcı güçlere karşı fiziksel çatışmalarla kurtarılmış topraklarının her santimetrekaresini, saatlerce süren toplantılar, tartışmalar, kolektif çalışmalar, gelecek mücadeleleri ile inşa edilen her fikir, beklenti ve perspektifi örgütleyerek ve savunarak tüm cephelerde mücadelesine devam ediyor.

Son zamanlarda mücadelelerini desteklemek için bir dayanışma komitesi oluşturuldu ve asıl görevi #saveprosfygika kampanyasının oluşturulması ve tanıtılmasıydı. Kampanya, Prosfygika'nın hem binalar hem de topluluk olarak gerçek anlamda kurtarılmasını desteklemenin yanı sıra, yetkililerin yıllar boyunca bariz bir şekilde çarpıttığı ve çarpıtarak karaladığı tarihi hafızayı korumayı amaçlıyor.

Prosfygika Topluluğunu ve Kolektif Hafızasını Geliştirme ve Savunma Komitesi

#saveprosfygika

E-posta: saveprosfygika@protonmail.com

Facebook: Save Prosfygika

p-g-prosfygika-gercek-bir-mahallede-hayali-bir-ekm-1.jpg
Prosfygika'da Berkin Elvan'ın anısına kurulan fırın.