Başlık: Genç Devrimcilere!
Yazar: Nestor Makhno
Tarih: Haziran, 1920
Kaynak: Peter Arshinov, History of the Makhnovist Movement, 1918-1921.
Notlar: Çeviri: insurrectionary
İngilizce Aslı: To the Young People: From the Insurgent Makhnovists

Yoldaşlar, neden evlerinizdesiniz? Neden saflarımızda değilsiniz?

Yoksa sizi zorla askere almaları için komiserlerin gelmesini mi bekliyorsunuz? Sizi bulamayacaklar, saklanacaksınız, kaçacaksınız diye kendinizi kandırmayın. Bolşevik otorite, hiçbir şeyin durmayacağını zaten gösterdi: ailenizi ve akrabalarınızı tutuklayacaklar, gerekirse rehin alacaklar, tüm köyü topçu ateşine tutacaklar. Şu an özgür olan herkes, er ya da geç hükümet tarafından askere alınacak.

Ve sonra sizi, ellerinde silahlarla, köylüleri ve işçileri öldürmeye gönderecekler.

Hepimizin ailesi, yakınları ve ayrı düşmek istemeyeceği sevdikleri olmasına rağmen biz, İsyancı Mahnovistler, evlerimizde oturmuyoruz. Bizler devrimcileriz. Yeni despotlar kontrolsüzce, sosyalist-komünist maskesi altında, işçi-köylü otoritesi bayrağı altında bize hükmederken, emekçiler bir kez daha köleliğe atılırken bizim kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu üç yıllık süreç istisnasız her otoritenin -ister Kanlı Nicholas'ın otoritesi olsun ister Bolşeviklerin- karşı devrimci olduğunu göstermiştir. Biz Mahnovistler, her otoriteye, her zalime karşı topyekûn bir devrim için isyan bayrağını yükseltiyoruz; emekçi halkın özgür Sovyetleri için savaşıyoruz.

Bizi takip edin yoldaşlar! Cesaretsiz benciller ve korkaklar evlerinde kalsın - korkaklara ihtiyacımız yok. Ama siz, dürüst köylüler ve işçiler, yeriniz bizimle, devrimci isyancı Mahnovistler arasında. Kimseyi zorla alıkoymayacağız. Ama unutmayın: Bolşevik hükümeti, bizi de acımasız bir savaşa zorluyor.

Karar verin yoldaşlar! Komiserler tarafından askere alınıp, bize karşı gönderileceksiniz ve size devrim düşmanı olarak davranmak zorunda kalacağız. Bizimle veya bize karşı - seçin!

İsyancı Mahnovistler