Başlık: Polis ve Cezaevlerinin Kaldırılması Üzerine Yaygınca Sorulan Sorular
Yazar: Dean Spade
Konular: ceza, giriş, hapishane, polis
Tarih: 2017
Notlar: Çeviri: Mahir Ümit
İngilizce Aslı: Common Question about Police and Prison Abolition and Responses

Tecavüzcüler Ne Olacak?

Cinsel saldırıların çoğu televizyonda gösterilenin aksine yabancı seri tecavüzcüler tarafından değil, birbirini tanıyan insanlar arasında gerçekleşir. Cinsel saldırıların çoğunluğu ihbar edilmezve tecavüzcülerin birçoğu da hapishanede değildir, bu yüzden hapishaneleri kaldırmak toplumu bu insanlarla doldurmayacaktır. Ayrıca kolluk kuvvetlerine verilen yetkiler ve hapishaneler cinselsaldırıyı bizzat yaratır. Polisler / Hapishaneler cinsel saldırının kaynağıdır, asla ama asla çözümü değildir. Kaldı ki hapishanelerdeki yüksek cinsel saldırı oranlarını göz önünde bulunduracak olursak devlet insanları bir nevi tecavüze uğramaya mahkum ediyor.

Özet: Tecavüz suçu işleyenlerin birçoğu hapiste değil. Polis ve hapishane çözüm değil, busuçun kaynaklarıdır.

Katiller Ne Olacak?

Birçoğumuzun bildiği gibi katillerin katil olma sebebi kötü aile ilişkileri, toplumsal baskı gibi sebepler. Televizyon programları insanlara katillerin serbest bırakıldıklarında cinayetlere devam edeceklerini empoze ediyorlar. Bunlar an itibariyle kimin hapiste olduğunun ve şiddetin nasılmeydana geldiğinin yalan yanlış tasvirleridir. Bildiğimiz şey ise istatistiki verilere göre katillerinsuçlarını tekrar etme olasılığının çok düşük olduğudur. Hapishanelerde insanlar kötü koşullar altında ölüyorlar. Polisler ise birçok insanı ten renginden ötürü vuruyor.

Özet: Hapishaneler ve polisler cinayetleri durduramıyor, çünkü hapishaneler ve polislerin kendisizaten katildir. Cinayetleri nasıl durdurabilirler ki?

Sosyopatlara Ne Olacak?

Televizyon programları, genellikle, seri katil tasvirini sunarken empati yapamayan "sosyopat"modelini kullanır. Engellilik Adaleti Analizi, canavarlar yaratmak için tıbbi kategorilerin nasıl kullanıldığını görmemize yardımcı oluyor. Böyle insanlar var mı? Beyaz üstünlükçü ataerkil psikiyatri kurumu bazı grupları bu tip teşhislerle hedef gösteriyor mu? Varsa bile bu türden azsayıda insanı içeri atmak geniş çaplı ırkçı politikaları, hapishaneleri haklı çıkartır mı? Böyleinsanlar her zaman mı vardı yoksa onları bu hale getiren toplumumuzun onlarda yarattığıtravmalar mı? Eğer böyleyse sistemin verdiği tüm zararları göz önüne alarak bu hapishanesistemini sürdürmeli miyiz yoksa sorunun temelini mi çözmeliyiz? Bugün, ücretsiz, yüksek kaliteli akıl sağlığı desteği ABD'de mevcut değil ve hapishaneler ülkedeki en büyük akıl sağlığı tesisleriolarak işlev görüyor, ancak etkili bir akıl sağlığı hizmeti sunmakta tamamen başarısız kalıyorlar.

Özet: Televizyondaki psikiyatrik hastalık tasvirlerini sorgulamalı ve insanları kafeslere koymakyerine, bu insanlara toplumca yardımcı olmaya odaklanmalıyız.

"Tehlikeli" İnsanlara Ne Olacak?

Televizyondaki polisiye programları hapishanelerin seri katillerle dolu olduğunu gösterse bile gerçekte hapishaneler, çaresizlikten uyuşturucu bağımlısı olan veya hırsızlık yapan, ailesiylesorun yaşamış insanlarla doludur. Bu insanların eylemleri ezilenlerin hayatını karartanbankerler, CEO'lardan veya emniyet sorumlularından daha az bir etkiye sahiptir. Hapishanedekiinsanlar “tehlikeli insanlar” mı? Hapishanede olmak tehlikeden çok, ırk, yoksulluk veya zihinsel sorunlarla daha çok ilişkilidir.

Özet: Hapishanedeki insanlar tehlikeli insanlar değiller, asıl tehlikeli olanlar zenginler vehükümet.

Bu Gerçekçi Değil, Olamaz!

Amerika Birleşik Devletleri, dünyada şimdiye kadar var olan en büyük hapishane sisteminesahiptir ve buçok yeni bir şeydir. Çağdaş dünya ve insanlık tarihinde bu sistemin alternatiflerinden başka bir şey yoktur. İçinde yaşadığımız sistemde propaganda ile bir sistemin kalıcı olduğuna insanları inandırmak kolaydır fakat insanlık tarihi, devlet ve kontrol sistemlerinin çöküp yeniden icat edildiğini göstermiştir. Şu anda son derece zararlı ve anormal olan busistemin devam edeceğine inanmak gerçekçi değildir.

Özet: İnşa edilebiliyorsa yıkılabilir de.

Ya Kamu Güvenliği?

Güvenlik, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurarak sağlanır. Hapishaneler izolasyona vedolayısıyla güvenlikten çok şiddeti teşvik etmeye odaklanmıştır. İnsanlar ihtiyaç duydukları şeylere sahip olduklarında, çaresiz olmadıklarında ve travmalar önlendikten sonra güvende olurlar.

Özet: Güvenliği, insanların ihtiyaçlarını karşılayarak, polisler ve hapishaneler yerine güzel,gönüllü ilişkiler ve topluluklar kurarak sağlayabiliriz.