Başlık: Faşist Provokasyona Geçit Yok!
Tarih: 12.02.2023
Kaynak: 12.02.2023 tarihinde şuradan alındı: yeryuzupostasi.org
Notlar: Asıl Kaynak: @anarsistdaynsma

Faşist Provokasyona Geçit Yok!

Devletin ve kapitalizmin neden olduğu, yüz binlerce canlıyı etkileyen, yaralı ve ölü sayılarının arttığı bir yıkımla karşı karşıyayız. Geleneksel bir devlet yöntemi olan hedef şaşırtma ve provokasyonlar her krizde olduğu gibi tekrar sahneye konuldu! Devlet, suçunu göçmenlere ve yoksullara atmaya çalışıyor! Irkçı gruplar tarafından pek çoğunun yalan olduğu anlaşılan haberler dolaşıma sokuluyor. Buna paralel olarak polisler ve sivil faşist çeteler tarafından “hırsızlık” yaptığı iddia edilen insanlara yargısız infazlarla saldırılıyor, yapılan işkenceler kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşılıyor.

Düzenin yarattığı yıkım nedeniyle biriken toplumsal öfke Erdoğan’ın “Yağmacılara göz açtırmayacağız.” talimatı ve ırkçı provokasyonlarla göçmenlere ve yoksullara yönlendirilmeye çalışılıyor. Oysa bu yıkımın asıl sebebinin kapitalizmin neden olduğu ranta ve talana dayalı çarpık kentleşme, devletin el koyduğu imkanları depremin en kritik günlerinde kullanmaması, Twitter’a erişimin engellenerek yardım çığlıklarının sesinin kısılmış olması gibi akıl dışı iktidar politikaları olduğu herkesin malumu.

Yani, depremin adeta bile bile gelen bir katliama dönüşmesinin sorumlusu; devlet ve her daim çıkarları için bizleri ölüme yolladığı sermaye düzeni! Ancak devlet ve sermaye, yalanlar, çarpıtmalar ve sosyal medya kanallarına sokulan işkence görüntülerini kullanarak göçmen nefretini körükleyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor. Ve bir yandan da patlamak üzere olan insanlara gözdağı vermeyi amaçlıyor. Ama biliyoruz ki asıl katil ve yağmacılar, hayatımızı daha fazla kar için yok sayan sermaye sınıfı ve onun koruyucusu devlettir ve asıl katillerden hesap soracağız!

Depremin ilk gününden beri örülen dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma ırkçı provokasyonlarla bölünmek istense de göçmen veya yerli hepimiz devletin ve kapitalizmin neden olduğu bu yıkımın mağdurlarıyız. Binlerce insanın ölümüne sebep olanlar göçmenler değil, buralı ve zenginler!

Gün, devletin halklara düşman propagandası ve baskısına rağmen dayanışmamızı büyütme günüdür!