Başlık: Her Şey Rus İdeolojisiyle İlgili
Konular: milliyetçilik, rusya
Tarih: 14.10.2017
Kaynak: 24.02.2022 tarihinde şuradan çevrildi: theanarchistlibrary.org
Notlar: Çeviri: Rojen Zaman
İngilizce Aslı: It’s all about Russian ideology
Rusça Aslı: О русской идеологии

"Rus ideolojisi", militan antimodernizmin hizmetindeki modernizmdir, ilerlemeyi durdurmak için, hatta daha iyisi, onu tersine çevirmek için ilerlemeyi kullanmaktır. Rusya'nın rüyalarında bile hiçbir zaman ciddi bir şekilde dünya egemenliğini aramamasının ve daha yakın tarihli savaşlarında “çok kutuplu dünya” sloganları altında savaşmasının nedeni budur.

Rus propagandacılar bu konuda dürüstler (kurnaz olduklarını düşünseler bile). Rusya'nın çok kutuplu bir dünyaya ihtiyacı var. Rusya'nın nefret edilen bir Batı'ya ihtiyacı var, sadece bir düşman ve fikir tartışması ortağı olarak değil, aynı zamanda bir ilerleme kaynağı ve mekanizması olarak da ihtiyacı var. Çünkü içindeki ilerici her şey — dış kaynaklardan (ideolojik, politik, teknolojik, finansal olarak) beslenir.

Varsayımsal olarak Rusya birdenbire kazanırsa, neo-arkaizm tüm dünyada zafer kazanırsa, Rus ideolojisinin bu ilerici bileşene ihtiyacı kalmayacak, imparatorluğu destekleyemeyecek ve dünya gericiliğinin sürdürücülüğü olarak işlevlerini yerine getirmek için yeterli gücü vermeyecek olan geleneksel bir gericilik olacaktır. Rusya artık Rusya olamayacak ve kendi ağırlığı altında dağılacaktır.

Rusya'da ilerlemenin zaferi imkansızdır. Çünkü, nihayetinde, ya arkaik tarafında bir intihar oyununa katılarak “Rus ideolojisinin” hizmetinde olur ya da Rusya tarafından reddedilerek “beşinci kol” ve “yabancı ajanlara” dönüşür. Dolayısıyla, "Rusya'da" ilerlemenin zaferi, ilerlemenin "Rusya'ya karşı" zaferinden başka bir şey olmayacaktır. Bunu başarabilen insanlar "Rus" olmayacaklar (hatta kendilerini bu şekilde adlandırsalar bile).

Arkaiklerin zaferi Rusya'nın ölümüdür. İlerlemenin zaferi Rusya'nın ölümüdür. Böylece, gerçek “Rus ideolojisinin” ölüm olduğu sonucuna varıyoruz.

Rus vatanseverlerinin gerçekten istediği şey hiçliktir, ancak bunu kabul etmeye güçleri olmadığı için ölümlerini sonsuz işkence ile değiştirerek kendilerine ve başkalarına eziyet ederler.

"Rus ideolojisi" tek başına Rusya ile sınırlı değildir. İçinde "tamamen Rus" veya "tamamen Slav" veya hatta daha fazla "Asyalı" hiçbir şey yoktur. "Asyacılık" teorisi, yalnızca ırkçı tadı nedeniyle değil, aynı zamanda kötü olan her şeyin, asla var olmayan "gerçek" bir Rusya'yı elde ettikten sonra, tersine çevrilebilecek bir yabancı etkisinin sonucu olduğunu ima ettiği için de kötüdür.

Bu “yabancı etkisine” maruz kalmayanların ise “Rus ideolojisinden” korunduğu iddia ediliyor. Aslında, Rus ideolojisi Rusya'ya bağlı değildir ve her zaman kapitone bir ceket giymez.

Hem işlemeli bir gömlek hem de pahalı bir markanın saygın bir takım elbisesini giyebilir. Ukraynaca, İngilizce veya Almanca'yı aksansız konuşabilir.

Rus ideolojisi hiçbir şekilde sona ermeyen ve dolayısıyla uzun süreli bir kendi kendine işkenceye dönüşen bir intihardır.

Ancak işkence ne kadar uzun sürerse sürsün, özür dileyenlerin asıl amacı ölümdür. Ve kesinlikle başaracaklar.