Karmaşık yapılarda, örn. alt bölümleri olan bir kısımda, sadece kısım seçersen muhtemelen sadece o kısmın başlığı seçilir. Bu yüzden, o kısmı ve bütün alt bölümlerini seçmek isteyebilirsin.

Metnin yapısı aşağıda gösterilmiştir.

 
Bölüm
Seç
Başlık, yazar, tarih...
Makhno'nun "Bir Anarşist Örgüt Projesi" başlıklı mektubuna yanıt olarak Malatesta'ya gönderdiği mektup
Kaynak, notlar...