Kitap yapıcıya bölümler ekle: Malatesta'nın Nestor Makhno'nun Mektubuna Yanıtı (Errico Malatesta)

 

Karmaşık yapılarda, örn. alt bölümleri olan bir kısımda, sadece kısım seçersen muhtemelen sadece o kısmın başlığı seçilir. Bu yüzden, o kısmı ve bütün alt bölümlerini seçmek isteyebilirsin.

Metnin yapısı aşağıda gösterilmiştir.

 
Bölüm
Seç
Başlık, yazar, tarih...
Malatesta'nın Nestor Makhno'nun Mektubuna Yanıtı
Kaynak, notlar...