Kitap yapıcıya bölümler ekle: ANARŞİST BİR TEAMÜL: ÖZGÜR YAŞAMIN YENİDEN YARATILMASI (Meydan Gazetesi)

 

Karmaşık yapılarda, örn. alt bölümleri olan bir kısımda, sadece kısım seçersen muhtemelen sadece o kısmın başlığı seçilir. Bu yüzden, o kısmı ve bütün alt bölümlerini seçmek isteyebilirsin.

Metnin yapısı aşağıda gösterilmiştir.

 
Bölüm
Seç
Başlık, yazar, tarih...
ANARŞİST BİR TEAMÜL: ÖZGÜR YAŞAMIN YENİDEN YARATILMASI
Kaynak, notlar...