Kitap yapıcıya bölümler ekle: Özel Mülkiyeti Kolektifleştirme Özgürleştirici Bir Eylemdir! (Hüseyin Civan)

 

Karmaşık yapılarda, örn. alt bölümleri olan bir kısımda, sadece kısım seçersen muhtemelen sadece o kısmın başlığı seçilir. Bu yüzden, o kısmı ve bütün alt bölümlerini seçmek isteyebilirsin.

Metnin yapısı aşağıda gösterilmiştir.

 
Bölüm
Seç
Başlık, yazar, tarih...
Özel Mülkiyeti Kolektifleştirme Özgürleştirici Bir Eylemdir!
Kaynak, notlar...